Moje metody i rozwiązania

Speech therapist teaching letter pronunciation to a young boy in

Etapy nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

     Kiedy małe dziecko zaczyna mówić, zaczyna od samogłosek a, o, u, e, i, y; później używa wyrażeń dźwiękonaśladowczych (np. miau, ko ko, hau hau, bum bum), sylab, a na końcu wypowiada wyrazy i zdania. Stosując metodę symultaniczno-sekwencyjną, powtarzamy etapy rozwoju mowy dziecka, czyli uczymy czytania od samogłosek po wyrażenia dźwiękonaśladowcze i sylaby, aż do wyrazów i zdań.   Trzy główne zasady na każdym etapie nauki to: POWTARZANIE (dziecko powtarza za dorosłym); ROZUMIENIE (dziecko pokazuje, gdzie jest dana samogłoska/sylaba);

Kontynuuj ➝

Dlaczego Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania jest najlepsza dla Twojego dziecka?

Dzięki tej metodzie dziecko jest w stanie w przyjemny i łatwy sposób opanować umiejętność czytania ze zrozumieniem, gdyż od razu przyswaja całe sylaby, a to sylaby właśnie (nie głoski) są najmniejszymi jednostkami percepcyjnymi, czyli elementami, które słyszymy. Do czego prowadzi literowanie?      Literowanie to czytanie nazw liter. Pomyślcie, jak często małe dzieci uczone są nazw liter np. a, be, ce, de, e, ef, gie, ha, i, jot, ka, el itd. Uczone są nie tylko przez rodziców, dziadków, ale także

Kontynuuj ➝
Father with two kids reading a story book.

Kiedy zacząć uczyć czytać po polsku dwujęzyczne dzieci?

     Wszystkie dzieci, a szczególnie mieszkające poza granicami kraju, należy uczyć czytać jak najwcześniej, aby w pełni mogły sobie przyswoić nie tylko język mówiony, ale także pisany, a ich dwujęzyczność była rzeczywista. Spójrzcie na Tytusa, który ma rok i cztery miesiące, a już potrafi rozpoznawać samogłoski:      Naukę czytania w języku polskim najlepiej zacząć jak najwcześniej, jeszcze zanim dziecko pójdzie do szkoły lokalnej. Dlaczego? Ponieważ gdy już dziecko rozpocznie edukację w języku angielskim, język ten na tyle zdominuje

Kontynuuj ➝
Dlaczego warto uczyć czytać jak najwcześniej?

Dlaczego warto uczyć czytać jak najwcześniej?

     W ten sposób wpływamy pozytywnie na kształtowanie intelektu dziecka, prawidłową wymowę, rozwój słownictwa, a co więcej, wykorzystujemy naturalną ciekawość małego dziecka, które wykazuje ogromne zainteresowanie nauką czytania. Doświadczenia wskazują, iż małe dzieci mogą z sukcesem uczyć się czytać, bo to one właśnie spontanicznie interesują się światem liter.. Jadwiga Cieszyńska “Nauka Czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji” s. 21      Najlepszym czasem na poznanie pisma jest sam początek wieku przedszkolnego. Zaczynając wcześnie, mamy wpływ na kształtowanie się

Kontynuuj ➝

Czym jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania?

     Metoda polega na nauce czytania sylabami przy wykorzystaniu wizualnych gestów (dzięki którym dziecko szybciej je zapamiętuje), oraz stosowaniu ćwiczeń ogólnorozwojowych wspomagających naukę.       Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, jest elementem Metody Krakowskiej autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej.  Jest to oparta o najnowsze badania neuropsychologiczne i jest metodą niezwykle skuteczną, która stymuluje rozwój mowy i umiejętności czytania.       Podstawowym założeniem tej strategii jest nauka czytania sylabami oraz wykorzystanie ćwiczeń symultanicznych (stymulujących prawą półkulę mózgu), i sekwencyjnych (stymulujących półkulę

Kontynuuj ➝