Moje metody i rozwiązania

Czym jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania?

     Metoda polega na nauce czytania sylabami przy wykorzystaniu wizualnych gestów (dzięki którym dziecko szybciej je zapamiętuje), oraz stosowaniu ćwiczeń ogólnorozwojowych wspomagających naukę.       Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, jest elementem Metody Krakowskiej autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej.  Jest to oparta o najnowsze badania neuropsychologiczne i jest metodą niezwykle skuteczną, która stymuluje rozwój mowy i umiejętności czytania.       Podstawowym założeniem tej strategii jest nauka czytania sylabami oraz wykorzystanie ćwiczeń symultanicznych (stymulujących prawą półkulę mózgu), i sekwencyjnych (stymulujących półkulę

Kontynuuj ➝