Nauka czytania po polsku

Zapraszam na zajęcia stacjonarne i online.

Naucz dziecko wcześnie czytać, by czytanie było dla niego przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.

 • wczesna nauka czytania dla dzieci od 3 roku życia
 • usprawnianie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem
 • programowanie języka dla dzieci słabo mówiących po polsku
Cena za zajęcia stacjonarne: 1 godzina lekcyjna (45 min)  – 25 funtów.

Wszystkie zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metody krakowskiej.


SZCZEGÓŁY

Prowadzę zajęcia online i stacjonarne u siebie lub w domu ucznia.

 • nauka czytania dla dzieci od 3 roku życia
 • usprawnianie techniki czytania dla dzieci, które mają problem z opanowaniem tej umiejętności
 • zajęcia z zakresu czytania ze zrozumieniem
 • zajęcia dla dzieci zagrożonych dysleksją
 • wdrożenie do polskiego systemu edukacji dla dzieci wyjeżdżających/powracających do Polski

Cennik

1 lekcja dla 1 dziecka £20

W cenie:

 • 30 min zajęć;
 • materiały dydaktyczne na zajęcia i do pracy w domu;
 • konsultacje z rodzicami;

1 lekcja dla 1 dziecka £30

W cenie:

 • 45 min zajęć;
 • materiały dydaktyczne na zajęcia i do pracy w domu;
 • konsultacje z rodzicami;

1 lekcja dla 2 dzieci £45

(dzieci muszą być zbliżone wiekowo i rozwojowo)

W cenie:

 • 45 min zajęć
 • materiały dydaktyczne na zajęcia i do pracy w domu
 • konsultacje z rodzicami

SYLABAMI
SYLABAMI