O Polsce z Kotem Pumą – darmowe zajęcia grupowe

Dostosowujemy tematykę do oczekiwań lub realizujemy wybrane tematy z języka polskiego, historii, geografii itd.

  • Półgodzinne zajęcia odbywają się online na platformie Zoom, ale jest też możliwość alternatywnych rozwiązań.
  • Spotkania prowadzone są w języku polskim przez kota-avatara z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań multimedialnych z aktywnym udziałem dziecka.
  • Stopień zaangażowania dziecka w zajęcia jest dostosowywany w zależności od jego umiejętności.
  • „Opiekunem” Kota Pumy jest nauczyciel dyplomowany języka polskiego i informatyki
    z wieloletnim stażem pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum w Polsce oraz w polskich szkołach za granicą.

SYLABAMI
SYLABAMI